Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Hải Hậu xây dựng môi trường văn hóa trong các làng quê

Trong xây dựng làng văn hóahuyện Hải Hậu luôn chú trọng đưa văn hóa vào toàn bộ cuộc sống của nhân dân trong huyện, từ việc ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, ứng xử, giao tiếp, lao động sản xuất…, đến các công trình phúc lợi xã hội như điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa thể thao, nhà ở, nước sạch, công trình vệ sinh... được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Hơn 30 năm điển hình văn hóa của toàn quốc, từ một vùng quê thuần nông, huyện Hải Hậu đã phấn đấu vươn lên, trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển. Trong xây dựng đời sống văn hóa, Hải Hậu đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong các làng quê. Phong trào xây dựng xóm, tổ dân phố văn hoá trong huyện có bước phát triển rộng lớn, được nhân dân tích cực hưởng ứng. điển hình như xã Hải Sơn, 100% số xóm đạt tiêu chuẩn NSVH, xã Hải Phương có 12/13 xóm văn hóa, xã Hải Phú có 14/17 xóm văn hóa. Toàn huyện có 24 xóm văn hóa tiêu biểu liên tục từ 5 năm trở lên. Đặc biệt, xóm 8 xã Hải Bắc liên tục 13 năm đạt danh hiệu xóm văn hóa.
Trong xây dựng làng văn hóa, huyện Hải Hậu luôn chú trọng đưa văn hóa  vào toàn bộ cuộc sống của nhân dân trong huyện, từ việc ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, ứng xử, giao tiếp, lao động sản xuất…, đến các công trình phúc lợi xã hội như điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa thể thao, nhà ở, nước sạch, công trình vệ sinh... được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đến nay, 100% các xã, thị trấn ở Hải Hậu đã có nhà văn hóa, 464/548 xóm có nhà văn hoá, đạt 84,6%. Ban Chỉ đạo xây dựng NSVH của huyện và BCĐ của 35/35 xã, thị trấn trong huyện đã tập trung chỉ đạo các xóm, tổ dân phố xây dựng hương ước và 100% các xóm đã có hương ước được UBND huyện phê duyệt, chuyển tới từng hộ dân để thực hiện. Đến nay, việc cưới, việc tang, lễ hội, tình đoàn kết thôn xóm, xây dựng cảnh quan môi trường, thực hiện nghĩa vụ công dân… đã đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới, hạn chế các tệ nạn xã hội. Vai trò của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa được phát huy. Di sản văn hóa ở mỗi thôn, xóm đã được gìn giữ, tu bổ, nâng cấp. Thuần phong mỹ tục, nền nếp gia phong được gìn giữ. Nhân dân các làng, xã ở Hải Hậu luôn chủ động, tích cực tham gia đấu tranh với các tệ nạn xã hội, các hủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt trong đời sống cộng đồng. Ý thức sống và làm việc theo pháp luật ngày càng được nâng cao. Đến nay, ở Hải Hậu đã có trên 60 nghìn gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 76% số hộ gia đình trong toàn huyện. Trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, huyện triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp với mục tiêu xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Trong đó, huyện chú trọng xây dựng gia đình có đời sống kinh tế phát triển... Đến nay, ở Hải Hậu có 25950 gia đình văn hóa làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, hàng hóa dịch vụ. Các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đều gương mẫu chấp hành các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt nghĩa vụ công dân, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, thực hiện tốt KHHGĐ, nuôi dạy con tốt, kinh tế gia đình phát triển và tích cực tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Tiêu biểu trong phong trào là các xã Hải Phú, Hải Thanh, Hải Hưng, thị trấn Cồn, Hải Phương, Hải Tân, Hải Sơn, Hải Hà, Hải Nam, thị trấn Thịnh Long… Mỗi gia đình, mỗi làng quê văn hóa ở Hải Hậu đã trở thành những pháo đài vững chắc, ngăn chặn và đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực do tác động của mặt trái kinh tế thị trường.

Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Hải Hậu. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng đời sống văn hóa. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về phong trào xây dựng đời sống văn hoá đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng. Công tác xã hội hóa, đặc biệt là xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa như: nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, phong trào VHVN, TDTT quần chúng, hoạt động các câu lạc bộ cũng là điều kiện để thúc đẩy phong trào phát triển. Bên cạnh đó, Hải Hậu luôn coi trọng công tác thi đua khen thưởng. Thực tế ở những đơn vị tổ chức tốt, phát động tốt và thực hiện tốt phong trào, các đơn vị đó đều có cơ chế khuyến khích, khen thưởng kịp thời, ở những đơn vị đó phong trào phát triển rộng khắp, đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc phấn đấu thực hiện tốt phong trào xây dựng làng văn hóa.

NguồnHaihau.com.vn 

4 nhận xét:

 1. Hải Hậu quê mình thật tuyệt

  Trả lờiXóa
 2. chăm lo tốt cho đời sống của dân như thế huyện mình mới phát triển và đi lên được

  Trả lờiXóa
 3. Công nhận là bây giờ huyện mình đã phát triển hơn, văn minh hơn. Các hoạt động văn hóa thể thao ở thôn, xã huyện hoạt động rất sôi nôi.

  Trả lờiXóa
 4. Về Hải Hậu một lần vẫn ấn tượng con người nơi đây rất thân thiện và gần gũi

  Trả lờiXóa